Głównym zadaniem systemu inteligentnego domu jest integracja wszystkich podsystemów budynku i samodzielne reagowanie w oparciu o płynące z nich dane. Największą zaletą systemu inteligentnego domu jest oszczędność oraz bezpieczeństwo.
Inteligentny budynek sam reaguje na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz dobierając najbardziej optymalny układ w danej chwili. System inteligentnego domu odpowiada za funkcjonowanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, czy grzewczej – w zależności od tego co wybierzemy. Ciągle gromadzi, archiwizuje i przetwarza dane związane ze stanem konkretnych instalacji, po to by później nimi sterować (automatycznie lub półautomatycznie). Kryterium oceny zaś jest oszczędność energii, odczuwany komfort i bezpieczeństwo.
System inteligentnego domu bierze pod uwagę wszystkie dostępne informacje i kierując się dobrem mieszkańców reaguje adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

Skontaktuj się z nami i zaproś przyszłość do swojego domu.